Slutt for i år

Det ble konstatert motorhavari så det er ikke stort mer å få gjort denne helgen, vi kommer sterkere igjen til neste år.
Med en 3 og 5 tid på trening så fungerer sjåføren igjen bra, så nå er det bilen det står på.