Noen få bilder på slutten av sesongen.

{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=60
gallery_numpics_horis=3 border=0 smallpic_width=100
smallpic_height=100 smallpic_quality=75 query_orderby =
“id+DESC”}