Trening

Har bare uoffisielle tider men de viser at Harald har en 6 tid på trening. Jernberg er raskest foran Bermingrud, Larsson og Hunsbedt.
Vi er tilbake når offisiell tidstrening begynner.