Bilder fra første dag i Portugal

Da krysser vi fingre og tær og ser frem til morgendagen.

{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=49
gallery_numpics_horis=3 border=0 smallpic_width=100
smallpic_height=100 query_orderby = “id+DESC”}