Bilder fra første dag

Har lagt ut noen bilder fra første dag i Tsjekkia, flere kommer iløpet av kvelden.

{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=39
gallery_numpics_horis=3 border=0 smallpic_width=100
smallpic_height=100 query_orderby = “id+ASC”}