Bilder fra første dag i Frankrike

{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=37
gallery_numpics_horis=4 border=0 smallpic_width=100
smallpic_height=100 query_orderby = “id+DESC”}