Bilder fra 5 EM runde på Momarken

{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=30 gallery_numpics_horis=3
border=1 smallpic_width=100 query_orderby = “id+DESC”}