1.omgang

Første omgang var ingen suksess for Harald, tok starten men gled ut i første sving og da raste de andre forbi. Brukte en runde til å komme forbi sin utleide Astra, kjørt av Tommy Slåstad. Brukte ytterligere 2 runder til å komme forbi Racek og da går tiden fort.

1.Pinomäki 3.39.85
2.Nilsson 3.40.22
3.Castoral 3.41.00
4.Gustavsson 3.44.25
5.Tyszkiewicz 3.45.10
6.Sachweh 3.46.58
7.Racek 3.48.05
8.Slåstad 3.49.10

 

{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=26 gallery_numpics_horis=2
border=0 smallpic_width=100 query_orderby = “id+DESC”}