Sluttresultat

Det lykkes ikke helt å nå i toppen denne gangen fra 5sport.Det ble en 5 plass, bak Pinomäki, Gustafsson,Castoral og Nilsson.